CÁC SẢN PHẨM

Mủ cao su SVR 3L ; Mã SP: SVR 3L

Mủ cao su SVR 3L ; Mã SP: SVR 3L

Các tiêu chuẩn Hóa - Lý Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,03

Mủ cao su SVR5 ; Mã SP: SVR5

Mủ cao su SVR5 ; Mã SP: SVR5

Các tiêu chuẩn Hóa - Lý Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,05

Mủ cao su SVR10 ; Mã SP: SVR10

Mủ cao su SVR10 ; Mã SP: SVR10

Các tiêu chuẩn Hóa - Lý Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,08.

Mủ cao su SVR20 ; Mã SP: SVR20

Mủ cao su SVR20 ; Mã SP: SVR20

Các tiêu chuẩn Hóa - Lý Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,16

Mủ cao su SVRCV 50 ; Mã SP: SVRCV 50

Mủ cao su SVRCV 50 ; Mã SP: SVRCV 50

Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,02.

Mủ cao su SVRCV60 ; Mã SP: SVRCV60

Mủ cao su SVRCV60 ; Mã SP: SVRCV60

Các tiêu chuẩn Hóa - Lý Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45µm, % m/m, không lớn hơn : 0,02.

Mủ ly tâm HA ; Mã SP: HA

Mủ ly tâm HA ; Mã SP: HA

Tổng hàm lượng chất rắn, % (m/m), không nhỏ hơn 61,5. Hàm lượng cao su khô, % (m/m), không nhỏ hơn 60,0

Mủ ly tâm LA ; Mã SP: LA

Mủ ly tâm LA ; Mã SP: LA

Tổng hàm lượng chất rắn, % (m/m), không nhỏ hơn 61,5. Hàm lượng cao su khô, % (m/m), không nhỏ hơn 60,0

Phôi Chai PET các loại ; Mã SP: PHÔI CHAI PET 1

Phôi Chai PET các loại ; Mã SP: PHÔI CHAI PET 1

Sản xuất các loại phôi chai PET

Chai PET các loại ; Mã SP: PET2

Chai PET các loại ; Mã SP: PET2

Sản xuất các loại chai PET

Nước uống đóng chai ; Mã SP: NS1

Nước uống đóng chai ; Mã SP: NS1

Nước uống đóng chai các loại. GCNĐKKD: 4506000007. Sản xuất theo TCCS: 01/2008/TBW. Áp dụng theo TCVN 6096:2007.

Nước uống đóng chai ; Mã SP: NS2

Nước uống đóng chai ; Mã SP: NS2

Nước uống đóng chai các loại. GCNĐKKD: 4506000007. Sản xuất theo TCCS: 01/2008/TBW. Áp dụng theo TCVN 6096:2007.

VIDEO CLIP CÔNG TY

CÁC HÌNH ẢNH NHÀ MÁY

CÁC WEBSITE LIÊN KẾT

SỐ NGƯỜI TRUY CẬP

   

SỐ NGƯỜI TRUY CẬP ONLINE

   

THƯ VIỆN ẢNH

Giấy chứng nhận Dây chuyền mủ cốm Nước đóng bình GIấy chứng nhận Dây chuyền mủ cốm Dây chuyền mủ ly tâm
BÊ TÔNG TÂY NINH